sigla_afir_1

Centrul De Informare și Promovare Turistică al Comunei Poieni reprezintă materializarea unui proiect foarte important pentru comuna de la poalele masivului Vlădeasa din Apuseni, finanțat din fonduri europene acordate prin FEARD (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală), Măsura 3.1.3 – Încurajarea activitățiilor turistice, având ca obiectiv genereal dezvoltarea activitățiilor turistice în zonele rurale,  care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural.

Centrul De Informare și Promovare Turistică al Comunei Poieni și-a început activitatea în a doua decadă a lunii Noiembrie 2016.

Ce ne propunem?
  • Promovarea turismului local, informarea iubitorilor de natură și turism rural, dar și de sporturi alpine asupra bazei turistice de care dispune comuna Poieni;
  • Dezvoltarea turismului rural în arealul comunei Poieni, prin intrarea în circuitul turistic local a cât mai multor gospodării țărănești din cele trei sate ale comunei;
  • Marcarea traseelor turistice montane și amplasarea de panouri și indicatoare pentru a facilita accesul și orientarea turiștilor în zonă;
  • Păstrarea și promovarea tradițiilor populare și valorilor culturale locale, organizarea de evenimente care să le facă cunoscute;
  • Fiind o zonă cu un potențial turistic considerabil, dar aproape nevalorificat, cu multiple posibilități de dezvoltare și integrare rapidă în circuitul turistic național, comuna Poieni are nevoie de o mediatizare profesionistă, de inițiere a locuitorilor în turismul rural care poate fi o sursă reală de venituri pentru ei;
  • Integrarea armonioasă în sistemul turistic regional, din nord-vestul României şi naţional;
  • Conturarea unui „brand” al turismului local;
  • Promovarea mai agresivă a ofertei turistice a comunei prin oferirea întregii game de informații necesare unui turist: oferte de cazare, transport, obiective de vizitat, monumente și atracții turistice, oferte ale operatorilor locali de turism, excursii, tururi, programe și evenimente ale comunității locale, hărţi, pliante, broșuri atât proprii, cât și ale agenţilor economici din turism din zonă.
↓
error: