Comuna Poieni

  • Localitatea Hodișu este situată în partea estică a comunei Poieni, pe valea superioară a Crișului Repede, între două culmi muntoase: la poalele sud-vestice ale Munților Meseș și la nord-est de Munții Vlădeasa. Localitatea Hodişu este situată la o distanţă de 12 km de oraşul Huedin şi la o distanţă de 65 de km de mun. Cluj-Napoca şi are următoarele coordonate geografice: 46°54′31″N 22°54′46″E . Prima atestare documentară a localităţii Hodişu este consemnată în anul 1496, deşi aşezarea pare să fie mult mai veche, în asociere cu castrul roman de la Bologa. De asemenea, în toate documentele de-a lungul vremii, apare ca o localitate românească, ne putându-se vorbi despre prezenţa altor etnii decât sporadic. În acest sens sunt relevante câteva toponime ale locului precum Hodişel, Coastea Cornilor, Coastea Câlbii, Lab, Fârţa, Târşi, Peştere, Dealul Luptilor ( luptelor), Groapă, Vârvu Râptii, Săcătură, Fântâna Tişeştilor, Cioroiu Leacului, Râtu Bologanilor, Capu Şesului, Lungeşti, Branişte, Târşorei, Rămbuşoaia. Din punct de vedere demografic, localitatea Hodişu a avut o evoluţie constantă de-a lungul vremii, cu influenţele şi fluctuaţiile datorate evenimentelor majore ale istoriei precum cele două războaie mondiale, în care mulţi bărbaţi vrednici ai Hodişului şi-au dat viaţa pentru apărarea Patriei. În prezent, populaţia este într-o continuă scădere, la recensământul populaţiei din anul 2011 fiind sub 400 de locuitori.
  • Preocupările principale ale locuitorilor satului Hodișu au constat din cele mai vechi timpuri în creșterea animalelor, cultivarea pământului, exploatarea și prelucrarea lemnului, precum și comerțul local cu produse tradiționale. De asemenea, mulți locuitori ai satului Hodișu au lucrat în carierele de piatră din localitățile învecinate Poieni, Bologa sau Morlaca, iar o altă parte semnificativă a localnicilor au fost sau încă mai activează în cadrul structurilor căilor ferate române (CFR).
  • Viața culturală a localității Hodișu a gravitat de-a lungul vremii în jurul bisericii și în jurul școlii din localitate care a funcționat până în urmă cu câțiva ani, când a fost închisă datorită restructurărilor din învățământ și datorită numărului tot mai scăzut de copii din localitate. În satul Hodișu mai există un cămin cultural care a găzduit de-a lungul vremii spectacole, serbări tradiționale, și alte evenimente culturale, iar în trecut, la începutul sec. al XX-lea, a funcționat în incinta vechii școli și în vechea casă parohială o școală catehetică de duminica pentru copiii și pentru tinerii din sat.
  • Creștinii din satul Hodișu s-au îngrijit întotdeauna să aibă un locaș de închinare însă nu se mai păstrează date despre locașurile vechi din lemn care vor fi existat în sat în vechime. Se cunoaște faptul că pe actualul amplasament al bisericii din piatră din prezent a existat o biserică din lemn de dimensiuni destul de generoase care datează de pe la sfârșitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea. Această biserică din lemn nu mai există deoarece în exteriorul ei au fost ridicate zidurile din piatră ale actualei biserici iar de pe acoperișul vechiului locaș de cult au fost construite bolta și acoperișul noii biserici iar biserica veche a fost demontată, eliberându-se astfel spațiul din interiorul noului locaș de cult de dimensiuni mult mai generoase.
  • Biserica actuală a Parohiei Ortodoxe Hodișu poartă hramul „Înălțării Sfintei Cruci” și a fost zidită între anii 1934-1936 din piatră de granit. Blocurile de granit necesare zidirii bisericii au fost extrase de către localnici din cariera de piatră a satului. Locașul de cult a fost conceput în formă de corabie cu o lungime totală (inclusiv turnul-clopotniță) de 30 m, o lățime de 9 m și înălțimea de aproximativ 9 m. Turnul-clopotniță este adosat navei, are o înălțime de aproximativ 18 m și este zidit tot din blocuri de granit. Biserica este acoperită cu țiglă metalică iar turnul-clopotniță este acoperit cu tablă.
  • Interiorul bisericii adăpostește o pictură bizantină de bună calitate care a fost executată între anii 1966-1967 în tehnica a seco de către pictorul autorizat Vasile Pascu din Focșani ajutat de un grup de monahi și monahii cu râvnă pentru arta picturii bizantine. În anul 2000 pictura a fost curățată și restaurată în locurile unde fusese deteriorată. Iconostasul bisericii a fost conceput din lemn de cireș iar stranele sunt din lemn de stejar și au fost lucrate de către meșterul Vlaicu Pavel din Huedin. În anul 2016 a fost instalată în biserică o copie a icoanei Maicii Domnului de la Nicula, icoana-copie fiind pictată de către pictorul Claudiu Mihăilă din Târgu Neamț. Baldachinul în care a fost instalată icoana a fost conceput și sculptat de către sculptorul tradițional Cătălin Buda din Târgu Lăpuș.În biserica Parohiei Ortodoxe Hodișu se mai păstrează câteva obiecte vechi ce amintesc de viața liturgică de odinioară dintre care amintim o Evanghelie de la sfârșitul sec. al XIX-lea, un potir din aceeași perioadă și câteva veșminte preoțești.
↓
error: