Afluienţi ai râului Drăgan

Afluienţi ai râului Drăgan

Râul Drăgan izvorăşte prin două izvoare. Primul izvor, izvorăşte din Fântâna Rece de la o altitudine de 1652 m, iar al doilea din Şaua Cumpăniţelului de la o altitudine de 1400 m.
Afluenţii Drăganului de la izvoare spre vărsare sunt:
Pe stânga:

 • POIENI care izvorăşte din vârful Poieni la o altitudine de 1627 m
 • VOIOSU care izvorăşte din vârful Piatra Grăitoare la o altitudine de 1609 m
 • SUTANU care izvorăşte din vârful Birtei la altitudinea de 1759 m
 • Toate aceste pâraie se găsesc de la cantonul Ciripa în sus.
 • Pârâul CIRIPA pe partea stângă, izvorăşte din vârful Poieni, 1575 m

Pe partea dreaptă

 • pârâul MOARA DRACULUI care izvorăşte în Poiana Stănişoara la o altitudine de 1480 m. Aici se formează Cascada MOARA DRACULUI sau Moara Zmeilor, cascadă de mare frumuseţe.
 • Râul Drăgan primeşte afluenţi pe partea dreaptă: pârâul BUTEASA care izvorăşte din vârful Buteasa la o altitudine de 1792 m.
 • Pe partea stângă pârâul CHENT izvorăşte din dealul Cerariei, 1479 m, din acelaşi loc cu Măgura Rosanului şi valea NEŞULUI care la rândul ei se varsă în pârâul SEBEŞ.
 • Pe partea dreaptă pârâul CRĂCIUNUL izvorăşte din vârful Micău de la o altitudine de 1640 m. În acest pârâu se varsă şi pârâurile NIMĂNOASA, TÎLHARU, BACU şi alte câteva pâraie mărunte, izvorând la o altitudine de 1594 m.
 • Tot pe dreapta Drăganul primeşte pârâul ZARNA care izvorăşte din vârful Vârvuraş la altitudinea de 1688 m.
 • Pe partea stângă primeşte pârâul SEBEŞELUL care izvorăşte din Stana la o altitudine de 1338 m. Sebeşelul are ca afluenţi Valea Neşului şi Valea Rosanului.

Râul Drăgan împreună cu restul pâraielor arătate mai sus se varsă în lacul de acumulare Drăgan-Remeţ.

Lacul de acumulare Drăgan-Floroiu-Remeţ este amplasat pe râul Drăgan în amonte de confluenţa cu valea Sebeşului.
Bazinul hidrografic al râului Drăgan până la amplasarea barajului are suprafaţă de 159,2 km2 şi este situat la altitudine de 1280 m.

Principalii parametri ai barajului sunt:

 • cota coronamentului 856 m
 • cota fundaţiei 736 m
 • înălţimea barajului 120 m
 • lungimea la coronament 424m
 • grosimea la coronament 6 m
 • grosimea maximă la bază 28 m
 • volumul de beton proiectat 470.000 m3
 • suprafaţa lacului 290 ha
 • volumul total de apă 112 milioane m3

Lacul de acumulare îndeplineşte următoarele funcţii:

 • Regularizarea anuală a debitelor din lacurile hidrografice Drăgan, Iad, Săcueu
 • Producerea de energie electrică prin centrala Remeţ
 • Atenuarea undelor de viitură pe râul Drăgan.

Din lacul Drăgan apa este dirijată spre centrala Remeţ prin:

 • Priza de apă, care are rolul de a asigura accesul apei în lacul Drăgan pe aducţiunea principală spre centrala Remeţ
 • Casa vanelor, care reprezintă locul în care se montează anele de închidere a accesului apei de aducţiune

Aducţiunea principală a apei se situează pe versantul stâng al Drăganului şi ca o construcţie subterană ce face legătura între barajul Drăgan şi centrala Remeţ. Această construcţie subterană este făcută din beton armat şi are o lungime de 4330 m, diametrul aducţiunii fiind de 3,6 m, iar debitul instalat 40 m3/s.
Pe lângă râul Drăgan care îşi aduce apele în barajul de acumulare, o pondere însemnată la acumularea apei în baraj o are şi râul Săcuieu. Apele acestui râu sunt aduse prin aducţiune pe o diferenţă de nivel de 190 m. Conducta de acumulare este lungă de 485 m, cu un diametru de 1,4 m.

Captările secundare gravitaţionale aduse prin aceste conducte sunt:

 • Racad, altitudine 1300 m
 • Mona, altitudine 1025 m
 • Aluniş, altitudine 1070 m
 • Valea lui Sterp, altitudine 1245 m
 • Rujet, altitudine 1225 m
 • Bănişor, altitudine 1210 m
 • Dara, altitudine 1335 m
 • Zărnişoara, altitudine 1215 m
 • Cârligate, altitudine 1235 m

Amenajarea hidroenergetică Drăgan-Iad din Bazinul hidrografic al Crişului Repede este situată în partea de nord-vest a ţării între Munţii Vlădeasa şi Piatra Craiului, realizându-se o exploatare potenţială a râului Crişul Repede până la Oradea.

Alte pârâuri care se varsă în râul Drăgan de la baraj în jos sunt:

 • Dargoale, afluent pe stânga care izvorăşte din Magura Luncii Visagului
 • Zărnişoara, afluent pe dreapta, izvorăşte din Dealul Prislopului de la o altitudine de 1702 m
 • Pârâul Porcului, afluent pe stânga, izvorăşte din Floraiu, vârful Capri de la o altitudine de 1232 m
 • Dara, afluent pe dreapta, izvorăşte din Dealul Stănişoara, vârful Tarniţa, la o altitudine de 1701 m
 • Pârâul Scării, afluent pe dreapta, izvorăşte din Dealul Piciorul Porcului
↓
error: